1. Pas biały – 6 KYU

Wymagania na biały pas 6 KYU

Wymagania na biały pas 6 KYU

Wymagania

 1. Składanie judogi.

  Skladanie judogi

 2. Wiązanie pasa OBI.

  Wiazanie OBI

 3. Znajomość pojęć UKE, TORI.

  Podstawowe pojecia

 4. REI-HO.

  ZA-REI

  TACHI-REI

 5. SHIZEN (SHIZEN-TAI).
 6. SHIN-TAI (TSUGI-ASHI, AYUMI-ASHI).

  SURI-ASHI

  TSUGI-ASHI

  AYUMI-ASHI

 7. UKEMI z pozycji klęczącej.

  KOHO-UKEMI

  ZEMPO-KAITEN-UKEMI

  YOKO-UKEMI

  MAE-UKEMI

 8. KUMI-KATA.

  KUMI KATA

 9. HAPPO-NO-KUZUSHI.

  HAPPO-NO KUZUSHI

KATAME WAZA

 1. HON-KESE-GATAME

  HON KESE GATAME

 2. TATE-SHIHO-GATAME

  TATE SHIHO GATAME

 3. YOKO-SHIHO-GATAME

  YOHO SHIHO GATAME

 4. KAMI-SHIHO-GATAME

  KAMI SHIHO GATAME