2002

JOLA POŚWIAT01.06.2002 DZIEŃ DZIECKA      Pokaz judo na stadionie w Będzinie. Judo to piękna dyscyplina sportowa i przy tym widowiskowa, dlatego też co roku judocy pokazują swoje umiejętności – do tej pory pod kierunkiem mgr Zbigniewa Kowala a od dzisiaj będzińską sekcją przejęła mgr Jolanta Poświat. W pokazie wzięły udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat na czele z Mistrzem Polski Krzysztofem Zmarzłym, wychowankiem Zbigniewa Kowala

 05.06 2002 EGZAMIN NA STOPNIE KYU

Komisja egzaminacyjna w składzie Zbigniew Kowal, Roman Goczoł, Jolanta Poświat Przy tej okazji Roman Goczoł Naczelnik Wydziału Oświaty w Będzinie wręcza symboliczną nagrodę dla Marty Kornackiej za pierwszy medal przywieziony z zawodów dla sekcji kierowanej już przez Jolantę Poświat,

Jola Poświat Kowal Goczołjudocy 2002