Plan zajęć 2020


Ksawera – Jola Poświat

Gr. A wtorek, środa 18:30

Gr. B poniedziałek, środa, czwartek 18:30,

Gr. C początkująca poniedziałek, czwartek 16:30

Gr. D dorośli środa 19:45, czwartek 18:45

Zamkowe – Jakub Knopik

Grupa A wtorek, czwartek 17:30

Syberka – Romuald Baran

Gr. B Młodsza wtorek, czwartek 17:00
Gr. A wtorek, czwartek 18:00
Gr. A środa randori na Ksawerze 18:30

Informacje ogólne

W zależności od grupy, zajęcia prowadzone są przez Jolantę Poświat, Krzysztofa Dziekońskiego, Jakuba Knopik lub Romualda Barana.