ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH

MI

AKCJA TRWA OD 1 DO 3O WRZEŚNIA

WSZYSTKIE ZEBRANE NA SALI JUDO ARTYKUŁY SZKOLNE WSPÓLNIE ZAWIEZIEMY DZIECIAKOM DO SARNOWA.

JUDO BĘDZIN POMAGAMY