ŚLĄSKA LIGA JUDO PIEKARY ŚLĄSKIE 7.O4.2O19

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DZIECI W ZAWODACH PRZYJMUJĘ DO PIĄTKU 29.O3.2O19

komunikat Piekary 07.04