9. Pas brązowy – 1 KYU

Wymagania na pas brązowy 1 KYUWymagania na pas brązowy 1 KYU